מערכת הזמנות לגלישת מצוקים 

מערכת ההזמנות הינה חלק מפיילוט להסדרת גלישת המטיילים בשמורות. האחריות לפעילות הגלישה, לשלום המטיילים ולפינוי הציוד בזמן הינה על הגולשים.